人生の積立

Tôi đã đi gặp thực tập sinh mà tôi biết ở Đà Nẵng .
                  
Tôi rất hạnh phúc khi thấy họ có vẻ vui vẻ. Vì khi tôi đến Việt Nam họ cho tôi biết cuộc sống của người dân như thế nào .😁